تولید لیبل

تولید لی

تولید لیبل با کیفیت HD در آسان‌پک خدمتی جدید در راستای ارتقاء صنعت بسته بندی کشور

تولید لیبل در آسان پک

واحد تولید لیبل شرکت صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین با هدف ارتقای کیفی بسته بندی برندهای ملی و بین المللی مستقر در ایران راه اندازی شده و بزرگ ترین واحد چاپ و فرآوری لیبل در ایران با ظرفیت تولید ۲۵ میلیون متر مربع انواع لیبل های پشت چسبدار، لیبل های IML ، لیبل های شرینک اسلیو، لیبل های دورپیچ، آب چسب، لیدهای آلومینیومی، فیلمی و همچنین انواع لیبل های امنیتی و حفاظت از برند می باشد. بسیاری از فناوری های اروپایی به کار گرفته شده در این واحد برای اولین بار وارد کشور شده و تضمین کننده کیفیت لیبل های تولیدی مطابق با استانداردهای کیفی FINAT و TLMI است. استفاده از نر مافزارهای تخصصی ERP و MIS در کل فرایند گردشکار وجود دارد. بهره گیری از نرم افزار تخصصی پروف و پروفر فوق حرفه ای ۱۰ رنگ، سیستم اتوماتیک ترکیب و تولید مرکب های پنتون، سیستم کامپیوتر به پلیت فلکسو (برای تولید پلی تهای HD)، ماشین های چاپ فلکسو ۱۱ رنگ (با کیفیت چاپ HD همتراز کیفی با چاپ افست و هلیو و ترکیب آن با اسکرین روتاری و طلاکوب سرد و گرم و …)، ماشین های چاپ رول دیجیتال (برای تولید لیب لهای کم تیراژ و چاپ اطلاعات متغیر) و در نهایت ماشین های هوشمند کنترل کیفی و برش تمام اتوماتیک رول های چاپی، همگی امکاناتی استثنائی با رویکرد ایجاد تحول کیفی در تولید لیبل های مورد نیاز برندهای ملی و بین المللی را فراهم نموده اند.
تولید لیبل آسان پک
تولید لیبل آسان پک
آسان پک به عنوان بزرگترین واحد چاپ و فرآوری لیبل در ایران، تولید کننده انواع لیبل‌های زیر است: – پشت چسبدار – شرینک اسلیو – امنیتی – حفاظت از برند – دورپیچ – آبچسب – لیبل‌های IML و لیدهای آلومینیومی و فیلمی  

تصاویر بیشتر