حضور آسان پک در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

با افتخار میزبان حضور گرم بازدیدکنندگان در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی خواهیم بود از شما همراهان همیشگی دعوت مینماییم تا از غرفه آسان پک در سال 38 آلمان ، شماره 44 واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از تاریخ 8 لغایت 11 آذر ماه 1398 از ساعت 9 الی 17 بازدید نمایید.بازگشت