تماس با ما

دخانیات

تولید انواع ملزومات بسته بندی دخانیات مانند تمبرهای مالیاتی، اینرفریم، فویل، قراصه و اتیکت (باکس و پاکت سیگار) در ابعاد و مدل های مختلف از جمله round corner، رعایت استانداردهای به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت، باکتری و انتقال رایحه.